Seminars

DSC_0116

Zwaar Metaal biedt verschillende seminars aan jonge kunstenaars, creatief ondernemers, medewerkers van culturele instellingen en hulpverleners.

Seminar ZZP-ers/kunstenaars: workshops voor kinderen en jongeren
Echt etsen (dus met zuur) met kinderen en jongeren, kan dat? Kun je etsen met kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren of die weinig zelfvertrouwen hebben? Nou en of, vinden wij – het is leuk, waardevol en ook voor kunstenaars zelf inspirerend om (kwetsbare) kinderen en jongeren te zien etsen.

Ook voor meer kwetsbare deelnemers is etsen een geschikt techniek, aangezien je binnen een serie overzichtelijke stappen je eigen wereld kan maken. Voor kinderen die liever met hun handen werken of die zich moeilijk kunnen concentreren werkt etsen goed, omdat er verschillende dingen achter elkaar moeten gebeuren waarbij je telkens weer iets anders moet doen.

Etsen kan tegenwoordig gemakkelijk met non-toxische middelen op veel plekken worden toegepast. Onze ervaring is dat kinderen heel erg geboeid zijn door het ets proces (een soort alchemie) en dat ze de geschiedenis van etsen heel interessant vinden. Met beeldmateriaal wordt getoond hoe kinderen binnen twee uur een eigen ets maken en er wordt aandacht besteed aan instructie, lesmateriaal en hoe je ook kinderen die niet gewend zijn zich beeldend uit te drukken kunt motiveren en inspireren tot het maken van een eigenzinnige, persoonlijke ets. Ook tijdens dit seminar wordt een workshop gegeven om deelnemers de techniek en de wijze waarop het in een klas kan worden toegepast te laten ervaren.

Doelgroep: Professionele kunstenaars met lesbevoegdheid en lespraktijk
Plaats: verschillende culturele instellingen
Door: Cornelie Samsom
Aantal deelnemers: 10

Seminar erfgoed en context

Etsen lijkt nu de authenticiteit en integriteit van het individu wezenlijke maatschappelijke thema’s zijn actueler dan ooit. Een etsplaat bevat geen spell-checker, eraser of delete-knop. Dat maakt dat je handschrift en alle fouten die je onderweg maakt onherroepelijk in je beeld zichtbaar worden. Wat betekent dat in een tijd waarin je eindeloos digitaal kunt bewerken en (weg)poetsen en waarin je kunt spelen met avatars en persoonlijke profielen – soms met een dubbelleven tot gevolg?

Binnen het seminar erfgoed en context plaatst een kunsthistoricus en filosoof etsen binnen een kunsthistorische, filosofische en tegelijkertijd actuele context. Doel van deze module is een verband te leggen tussen een oud ambacht en de huidige actualiteit en om de moderne toepassingen van etsen voor kunstenaars, liefhebbers en een groter publiek inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Het seminar wordt aangeboden in een besloten vorm tijdens de masterclasses voor jonge makers, en in een

Doelgroep: jonge makers, grafici, publiek culturele instellingen
Plaats: verschillende culturele instellingen, waaronder grafische werkplaatsen
Door: Katja Rodenburg
Aantal deelnemers: 10 tot 30

Seminar etsen voor hulpverleners: krassen in de ziel

Cliënten kunnen baat hebben bij een arbeidsintensieve techniek als etsen. Binnen een aantal overzichtelijke stappen kun je je concentreren op het maken van een beeld, terwijl je de wereld om je heen of in je zelf kunt verbeelden in een tekening of vlakverdeling. Verder ben je genoodzaakt te overleggen en samen te werken, wat het onderlinge contact en zelfvertrouwen vaak goed doet. Etsen is op een positieve manier intensief: je gaat mee in het werkproces, er is geen ruimte voor malen of piekeren.
Waar ligt de helende kracht van een eeuwenoude grafische techniek als etsen? Kan de techniek cliënten een handvat bieden zich uit te drukken en om vertrouwen in hun eigen kunnen op te doen? In het seminar Krassen in de ziel gaan hulpverleners direct aan de slag met een eeuwenoud medium dat kunstenaars de ruimte gaf en geeft hun individuele kijk op de wereld in beeld te vertalen, maar ook om met anderen uit te wisselen en samen te werken. Hoe denken hulpverleners over de toepassing van een dergelijk medium op de werkvloer? Tijdens Krassen in de Ziel wordt er geëtst, maar ook gedeeld en gediscussieerd.

Doelgroep: activiteitenbegeleiders en hulpverleners met een creatieve beroepspraktijk (creatieve therapie of arbeidstherapie)
Plaats: verschillende grafische werkplaatsen
Door: Cornelie Samsom
Aantal deelnemers: 10

Advertenties