Medewerkers

masterclass internet 8

Stijn Peeters is beeldend kunstenaar en docent. Naast zijn werk als schilder en graficus doceert hij aan verschillende onderwijsinstellingen, waaronder Fontys Hogescholen in Tilburg en Artez in Zwolle. Voor Zwaar Metaal Nieuw Licht is Peeters de vaste docent van de masterclasses en begeleidt hij in totaal zo’n 30 tot 40 jonge makers. Peeters is samen met Margriet Thissen van Grafisch Atelier Daglicht de grondlegger van het concept achter de masterclass, waarbij belang wordt  gehecht aan een goede balans tussen technisch onderwijs en ruimte voor individuele invulling en experiment. Als docent biedt Peeters een veilig, warm en open werkklimaat waarbinnen ook eisen en grenzen worden gesteld.

Etsbus Masterclass 2015 ruwe selectie277

Katja Rodenburg is curator en filosoof. In haar werk houdt ze zich bezig met het snijvlak tussen filosofie en kunst: het denken over schoonheid, verbeelding en de rol van kunst en filosofie in onze samenleving en dagelijks leven. Rodenburg doet onderzoek, doceert, verzorgt lezingen en culturele reizen en cureert tentoonstellingen. Daarnaast adviseert ze bedrijven, culturele instellingen en individuele kunstenaars over kunstenaarschap en leiderschap. Rodenburg streeft ernaar de natuurlijke verbinding tussen kunst, esthetiek, mens en maatschappij en alles dat ons omringt voor publiek voelbaar te maken.

EtsBus - Den Bosch - 010

Cornelie Samsom is kunstenaar, docent en projectcoördinator van Zwaar Metaal Nieuw Licht. Voor Stichting to the Etch initieert en coördineert ze projecten met als doel etsen en grafiek duurzaam op de kaart van de Nederlandse kunstwereld te zetten. Naast Zwaar Metaal coördineert Samsom De Etsbus, een scholierenproject waarin met een mobiele werkplaats laagdrempelige workshops aan basisschoolleerlingen worden geboden. Samsom zoekt in haar werk een hybride vorm van concrete activiteiten waarmee makers en publiek direct worden benaderd, en een onderzoekende werkvorm waarin ze observeert, schrijft en denkt over de betekenis van etsen in de wereld van nu.

Advertenties